Září 2007

Test barvosleposti

28. září 2007 v 9:34 | Renča |  Blbiny

Vytvoř si colorky

26. září 2007 v 18:05 | Renča |  Obrázky
Tady jsou nějaký obrázky ke colorizaci........

Moje colorizace

26. září 2007 v 6:55 | Renča |  Moje grafika
Tak tady je moje první colorizace...
Klepali se mi ruce takže se nedivte x)

Bleskowka č.3

25. září 2007 v 14:41 | Renča |  Bleskovky
1)Kdo je to?
2)Dva filmi kde hrál?
3)Kdy se narodil?
4)Místo narození?
5)znamení?
6)Co chceš na diplom?
Beru prvních pět!!!

Bleskowka č.2

24. září 2007 v 13:57 | Renča |  Bleskovky
1)Kdo to je?
2)Ve kterých filmech hrála?
3)Kolik jí je let?
4)Kdy se narodila?
5)Místo narození?
6)Její oblíbená barva?
7)Její oblíbené pití?
8)Její oblíbená hudba?
9)Co chceš na diplom?
Beru prvních pět!!!

Cenky pro wás

23. září 2007 v 20:27 | Renča

Diplomky for me

23. září 2007 v 10:24 | Renča |  Ceny pro mě

When you´re Gone

22. září 2007 v 13:39 | Renča

pisnicka

This is alternative content.

Videoklipy

22. září 2007 v 13:09 | Renča

Tady je písnička od Avril...

Je úžasnáááá

This is alternative content.

Významy jmen

22. září 2007 v 12:56 | Renča |  Blbiny
ADAMčlověk pozemšťan; z červené hlíny ( hebrejské )
ADOLFušlechtilý vlk ( germánské )
ALBERTvznešený, urozený ( germánské )
ALEXANDRobránce mužů ( řecké )
ALFREDmoudrý rádce
ALOISslavný bojovník; moudrý ( německé )
ÁMOSpřinesený Bohem
ANTONÍNpřední, čelní, vynikající ( latinské )
ARNOŠTčestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj ( germánské )
BEDŘICHmírumilovný vladař
BOHDANdar Boží, daný Bohem
BOHUMILmilý Bohu, bohumilý
BOHUSLAVbudiž Bohu sláva
BOLESLAVveliký, slavný, mocný
BORISbojuj za mír, podněcuj svět
BŘETISLAVslavný bojovným rykem
CTIBORčestně bojující
CTIRADčestný, kdo má rád čest
CYRILslunce; Pán, Pánův
DANIELBůh je můj soudce
DAVIDmiláček; náčelník
DRAHOMÍRkomu je drahý mír
DUŠANten, kdo má duši
EDUARDmocný strážce, ochránce
EMANUELBůh s námi
EMILhorlivý, pracovitý
EVŽENblahorodý, urozený
FEDORBohem darovaný, daný
FELIXštěstí, šťastný
FERDINANDodvaha k míru
FILIPmilovník koní, ancouzek
FRANTIŠEKod sv. F. z Assisi - "Francesco, Fn
GABRIELBůh je moje síla
GUSTAVopora (sloup) Gotlanďanů (Gótů)
HELMUTzdravý duch, mysl
HUBERTduchaplný, jasného ducha
HUGOduch, mysl; duchaplný
HYNEKvládce domu
IGORhlídající (pozorný) Ing (bůh plodnosti)
IVANBůh je milostivý
IVOBůh je milostivý
JÁCHYMBohem vyvýšen, vztyčen
JAKUBten' kdo se drží za patu; druhorozený
JANBůh je milostivý; milostivý dar Boží
JAROMÍRslavící jaro; usměrňující sílu, prudkost
JAROSLAVslavící jaro; slavný silou, bujností
JINDŘICHpán, vládce domu, Otčiny
JIŘÍzemědělec, rolník
JOSEFon (Bůh) přidá; přidávající
KAMILurozený mladý obětní služebník; chrámový sluha
KARELkrál; (svobodný) muž, chlap
KLEMENTvlídný milostivý laskavý mírný
KRISTIÁNkřesťan, Kristu zasvěcený
KRYŠTOFnositel Krista, kristonoš
KVĚTOSLAVslavící květy; květinový kvetoucí
LADISLAVslavný vládou, ladností; ladný
LEO, LEOŠlev
LIBORlibý líbezný
LUBOMÍRmírumilovný milující mír
LUBOŠmírumilovný
LUDĚKslavný válečník; proslavený v boji
LUDVIKslavný bojovník; proslavený v boji
LUKÁŠLukánec, pocházející z Lukánie
MARCELmalý bojovník
MAREKbojovník; zasvěcený bohu Martovi
MARINžijící na moři, námořník, plavec
MARTINbojovný, zasvěcený bohu Martovi
MATĚJdar Boží
MATOUŠdar Boží
MAXnejvětší; velkého vzrůstu; významný
MICHAEL, MICHALkdo je jako Bůh, podobný Bohu
MIKULÁŠvítězný v lidu; vítězství lidu
MILANmilý milovaný přívětivý
MILOSLAVslavný milostí; milý klidný
MILOŠmilý, přívětivý milovaný
MIREKmírný mírumilovný
MIROSLAVslavný mírem, slavící mír, mírumilovný
MOJMÍRbuď můj mír
NIKOLAvítěz nad lidem
NORBERTna severu slavný zářící
OLDŘICHvládce (bohatý) dědičný statkem
OLIVERpěstitel oliv; pozůstatek předkův
ONDŘEJmužný statný odvážný
OSKARBoží kopí; oštěp Boží
OTA, OTOštěstí, majetek
OTAKAR, OTOKARmajetek střežící (hlídající)"
PATRIKpatricijský urozený šlechtický; mající 'Otce
PAVELskromný; malý nepatrný
PETRskalák; skálopevný
PROKOPcestu razící; průkopník; prospívající
PŘEMYSLkdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli
PŘIBYSLAVten, komu přibylo slávy
RADEKradostný radující se
RADIMten, kdo má rád mír; radostný
RADOVANradost přinášející, radující se
RENÉznovuzrozený obrozený
RICHARDmocný, silný vládce
ROBERTslávou ozářený skvělé pověsti
ROMANřímský; Říman
ROSTISLAVten, kdo rostí, rozmnožuje slávu
RUDOLFslavný vlk
SILVESTRlesní, z lesa
STANISLAVupevni slávu; staniž se slavným; pevnost
SVATOPLUKsvatý; silný v dobru
ŠIMONslyšící, naslouchající
ŠTĚPÁNověnčený věncem korunovaný; vítěz
TADEÁŠchvála (Boha); odvážný
TEODORBoží dar; Bohem darovaný
TOBIÁŠBůh je dobrotivý; mým dobrem je Bůh
TOMÁŠdvojče, blíženec
VÁCLAVvíce slavný
VALDEMARslavný mocný vládce
VASILkrálovský
VIKTORvítěz
VILÉMhelmicí (ochranou) je má vůle
VITživoucí, veselý; rád
VÍTĚZSLAVslavící vítězství, slavný vítěz
VLADIMÍRvládce míru (světa); velký vládce
VLADISLAVslavný vládou, slavící vládu
VLASTIMILmilý vlasti, milující vlast
VOJTĚCHútěcha vojska (těšitel voje)"
XAVERzářící, skvoucí; nový dům
ZBYNĚKposilující hněv; ten, komu zbývá hněv
ZDENĚKzde slavný; vytvořil slávu
ZIKMUNDvítězná ochrana; ochránce vítězství


Ženská jména
ADÉLAbytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( germánské )
AGÁTAdobrá, laskavá ( řecké )
ALBINAbělavá ( latinské )
ALENAsvětlo, pochodeň ( hebrejské )
ALICEbytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( francouzské )
ALŽBĚTABohu zasvěcená ( hebrejské )
AMÁLIEpracovitá ( české )
ANASTAZIEvzkříšení, zmrtvýchvstání ( řecké )
ANDĚLAposel Boží (nebeský)"
ANDREAodvážná, statná,spravedlivá,chytrá ( řecké )
ANETAmilostná, milostiplná ( hebrejské )
ANEŽKAčistá, neposkvrněná, ctnostná ( řecké )
ANITAmilostná
ANNAmilostná, milostiplná, líbezná, milá ( hebrejské )
ARANKAzlatá, zlatuška
ASTRIDBohem milovaná, božská jezdkyně
BABETABohu zasvěcená
BARBORA(žena) cizinka; brepta, barbarka
BEATRICEpřinášející štěstí, oblažující
BEDŘIŠKAmírumilovná vládkyně
BĚLAbílá, čistá
BLANKAbílá, běloskvoucí
BLAŽENAblažená
BOHDANAdar Boží, daná Bohem
BOHUSLAVABohu budiž sláva
BOŽENABohem obdařená, blahoslavená
CECILIEkrátkozraká, slepá
DAGMAR, DAGMARAslavný den
DANAsoudkyně
DANIELABůh je můj soudce
DENISAbůh vína, božské dítě
DIANAbožská
DOBROMILAmilující dobro, komu je dobro milé
DRAHOMÍRAkomu je drahý mír
EDITAbohatá, šťastná válka (boj)"
ELENAsvětlo, pochodeň
ELIŠKAmůj Bůh je přísaha
EMAvelká, všeobsáhlá; pečovatelka
EMANUELABůh s námi
ERIKActihodná, všemocná vládkyně
ERNAčestná bojovnice
EVAživotodárná, matka života'
GABRIELABůh je silný
GALINAklid, mír
GERTRUDAsilná v kopí
GITAperla, silná
HANAmilostiplná, milostná, líbezná, něžná
HEDAvítězící v boji
HEDVIKAvítězící v boji
HELENAsvětlo, pochodeň
HELGAsvatá, zdravá, šťastná
ILONApochodeň, světlo
IRENAmírumilovná
IVABůh je milostivý
IVANABůh je milostivý
IVETAtisový luk; židovka
IVONAtisový luk
ISABELABůh je má přísaha
JANABůh je milostivý; milostivý dar Boží
JARMILAmilující bujnost, sílu; jaro
JAROSLAVAslavná silou, bujností; slavící jaro
JINDRApaní, vládkyně domu
JIŘINAod Jiří - "zemědělec, rolník
JITKAžidovka, žena z Judeje
JUDITAžidovka, žena z Judeje
JULIEbožská; zářící, mladá a krásná
KAMILAurozená mladá obětní služebnice, chrámová služka
KATEŘINAmodní; mravná
KLÁRAjasná, světlá; slavná
KRISTÝNAkřesťanka
KVĚTOSLAVAslavící květy; květinová, kvetoucí'
LADAmilá, milovaná; ladná
LADISLAVAslavná vláda; ladná
LENKA, LENApochodeň, světlo
LEONAlvice
LlANAbožská
LIBUŠEmilá, líbezná, milovaná
LINDAkrásná, mírná, jemná;
LJUBAláska
LUCIEsvětlá, zářící
MAGDAz Magdaly pocházející
MAGDALENAz Magdaly pocházející
MARCELAmalý bojovník
MARIEmilovaná Bohem
MARINAnámořník, plavec; milovaná Bohem
MARKÉTAperla
MARTApečlivá, paní (domu), hospodyně
MARTINAzasvěcená bohu Martovi; bojovná
MATYLDAsilná v boji, mocná bojovnice
MICHAELA, MICHALAkdo je jako Bůh, podobná Bohu
MILADAmilá, milovaná; mladá
MILENAmilá, milovaná
MILUŠEmilá, přívětivá, milovaná
MIROSLAVAmírumilovná; slavná mírem, slavící mír
MONIKAbohyně; rádkyně
NAĎAnaděje
NADĚŽDAnaděje
NATÁLIEnarozená v den Kristových narozenin; dítě vánoc
NATAŠAdítě vánoc
NIKOL, NIKOLAvítězka nad lidem; vítězství lidu
OLDŘIŠKAvládkyně (bohatá) dědičným statkem
OLGAsvatá (spásu přinášející); zdravá
OTÝLIEmajetek, štěstí
PAVLAskromná
PETRAskála, skálopevná
REGINAkrálovna
RENATAznovuzrozená, obrozená
RADKAradostná, radující se
ROMANAřímská; Římanka
RŮŽENArůže, růžová
SANDRAochránkyně mužů
SÁRAkněžna, vznešená
SILVIE, SYLVIElesní žínka
SIMONAslyšící, naslouchající
SOŇAmoudrá, moudrost
STANISLAVAupevni slávu; staniž se slavnou
SVĚTLA, SVĚTLANAsvatá; silná
ŠÁRKAhorský hřbet, návrší
ŠTĚPÁNKAověnčená; věncem korunovaná; vítězka
TAŤÁNAze starořímského rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat
TEREZAzáštita, ochrana
URŠULAmalá medvědice
VÁCLAVAvíce slavná
VENDULAvíce slavná
VĚRAvíra
VERONIKAnositelka (přinášející) vítězství
VILMAhelmicí (ochranou) je má vůle (přání
VIOLAfialka
VLADIMÍRAvládkyně míru, světa
VLASTAvlast; vláda
XENIEpohostinná, milující hosty
ZDEŇKA, ZDENKAzde slavná
ZLATAzlatá
ZUZANAlilie
ZDENĚKzde slavný; vytvořil slávu
ŽANETABůh je milostivý
ŽOFIEmoudrost

Jazykolami

22. září 2007 v 12:35 | Renča |  Blbiny
Přišel Za Mnou Jeden Řek, a Ten Mi Řek, Abych Mu Řek, Kolik Je v Řecku Řeckých Řek. A Já Mu Řek, Že Nejsem Řek, Abych Mu Řek, Kolik Je v Řecku Řeckých Řek.

===

Kmotře Petře, Nepřepepřete Mi Toho Vepře, Jak Mi, Kmotře Petře, Toho Vepře Přepepříte, Tak Si Toho Přepepřeného Vepře Sám Sníte.....

===

Rozprostovlasatila-li Se Dcera Krále Nabuchodonozora, Či Nerozprostovlasatila-li Se Dcera Krále Nabuchodonozora.

===

Tři Sta Třicet Tři Stříbrných Křepelek Přeletělo Přes Tři Sta Třicet Tři Stříbrných Střech.

===

Strč Prst Skrz Krk.

===

V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.

===

Od poklopu ke poklopu, Kyklop kouli koulí.

===

V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.

===

Čistý s Čistou čistili činčilový čepec.

===

Kdy mohou splatiti Ti ti tiší hoši dluh?

===

Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji?

===

Vlk strhl srně hrst srsti.

===

Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně.

===

Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já.

===

Nejnekulaťoulinkovaťejší z nejnekulaťoulinkovaťejších.

===

Kotě v bytě hbitě motá nitě

===

Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricinový olej.

===

Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.

===

Pštros s pštrosicí a pštrosáčaty šli do pštrosačárny.

===

Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!

===

Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovatější lomenice.

===

Zalyžařivšísi lyžař potkal nezalyžařivšísi lyžařku.

===

Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.

===

V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.

===

Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.

===

Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope pojíst oukropa.

===

Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole.

===

Poslal posel posla pro slámu.

===

Náš pan kaplan v kapli plakal.

===

Pudl prdl pudr.

===

Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhoustrouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.

===

Sysli myslí, že v té pixli je syslí müsli.

===

Letěl jelen jetelem.

===

V Londýně u lorda Donalda dávali lahodné bledule, hladoví blondýni lepili okolo loudavě cedule.

===

Řehoř Řehořovič řeže řeřichu.

===

Strýc Šusta suší švestky.

===

Měla babka v kapse brabce, brabec babce v kapse píp. Zmáčkla babka brabce v kapse, brabec babce v kapse chcíp.

===

Vlky plky, drbu vrbu, vlk zmrzl, prst zvlhl, zhltl hrst zrn.

===

Máma má málo máku.


Jezdecká výbava

21. září 2007 v 22:19 | Renča
1.jezdecká přilba
Jezdecká přilba chrání hlavu jezdce před poraněním.Jezdec by ji měl mít vždy,když jede na koni,obzvláště při soutěžích nebo výletech do lesa či do přírody.
2.Jezdecké boty
Pro zkušenější jezdce vysoké,pro začátečníky stačí nízké (tvz. perka) nebo úplně stačí jakékoliv boty s rovnou podrážkou a menším podpatkem.
4.Vesta
Vesta je méně potřebná,ale jezdec,který ví že se ježdění chce věnovat by ji měl mít.Chrání páteř.
5.Jezdecké rukavice
Jezdecké rukavi chrání ruce jezdce.Mají taky protiskluzový povrch,takže se v nich lépe drží uzda.
Do jezdecké výbavy patří ještě víc věcí,ale podle mě jsou tyhle nejpotřebnější.

Něco o mě...

21. září 2007 v 22:15 | renca |  Já a Blog
Takže tady je něco o mě...
Jmenuju se Renata, je mi 14 let,no a nwm jaká sem tak to mě musíte poznat samy xD Bydlim na Vysočině ve Věžnicích u Havlíčkova Brodu..
No a hlawně nemůžu žít bez musiky,kámošů,mobilu,pesanů a konů x) a ostatních věciček x)
Moe nej barwa tak to je rozhodně černá x)
A nakonec za jídlo miluju pizzu..Ak papappapapa

Dej si to plosim na blog!

16. září 2007 v 18:33 | Renča |  Blbiny
.....když si to nedáš na blog, tak do 7 dnů umřeš!
A nemyslete si, že jsem pověrčivá. Je to jenom taková blbost........

Prosím, já nechci umřít jen kvůli mému kožíšku..... :(

Je to krásné vypadat tak uměle, že ??? Dokonale.. ale za jakou cenu ...?????

Líbí se Ti opička ??? Krásná, viď ??.....

A teď??? Už ne, viď a to jen kvůli blbé kosmetice a kožichům ......... že se za sebe nestydíme... :(


Pomáhej,nezavirej oči !!!!

já sem si to semka radši dala x-))))))
Máš nějaký problém? Nerad chodíš do školy?
Oni chodí rádi.
Nerad ovoce nebo zeleninu?
Oni si nevybírají.
Jsi na dietě?
Oni na ni umírají.
Vadí ti, že tvoji rodiče se ti pletou do života?
Oni nemají rodiče.
Nudí tě pořád stejné hry a hračky?
Oni nemají na výběr.
Koupili ti Adidas a ty si chtěl Nike?
Tady mají jen jednu značku.
Vadí ti, že musíš v 8 večer spát?
Oni se nechtějí probudit.
Ještě si myslíš, že máš plno starostí? Rozhlédni se okolo sebe a děkuj za všechno co máš. Máme štěstí, máme víc než potřebujeme, abychom byli šťastní. Přestaňme si stěžovat a pomáhejme si!
P.S.: Dej jsi to prosíím na bloček :((

Bleskowky

14. září 2007 v 17:31 | Renča |  Bleskovky
1)Kdo to je?
2)Herec,fotbalista,hokejista,zpěvák
3)Kdy se narodil?
4)Kde se narodil?
5) Jaké je znamení?
6)Jak se máš?
7)Co chceš na diplom?
8)Tak ahojíkkk
Beru prvních 5!!!

Neuhádnete

14. září 2007 v 17:01 | Renca |  Blbiny
Co to je???Odpověď najdete dole !

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Ano,máte pravdu! Na fotografii není nic jiného než pelikán z Ostravské ZOO.

....... doufám, že Vás nenapadlo nic jiného !!!

Básničky

14. září 2007 v 16:56 | Renča
Taak a teď jsem vám sem přihodila pár kláásných básniček..nebo spíš říkanek..mno to je jedno =)
Dává nám všechno co má.
Rychlost, vytrvalost, sílu.
Byl jiskrou, která zažíhala dávné mýty.
Byl chloubou králů i dobyvatelů.
byl oporou civilizace.
Pod údery jeho kopyt se utvářely dějiny.
Dodnes má místo v našich srdcích místo ona pýšná krása,
která nese jméno kůň.
Já pádím s tebou v dál, cestou kolem skal,
Tvá hříva vlaje, chřípí se ti chvěje.
Já pádím s tebou v dál, není to klam,
Můj sen se plní, k majáku cesta vede.
Já pádím s tebou v dál, až tam, kde maják stojí,
Já pádím s tebou v dál a přátelství nás pojí.

Oblázky.....☺

7. září 2007 v 14:18 | renca
Podkolínky
Kabelky a batohy
Trička and mikiny
Trička
Mikiny
Sukně and Šaty
ŠATY
Trička and Karvaty
TRIČKA

jednorožci a pegasové

7. září 2007 v 13:58 | renca